The place between wordsNO PLACE. Marcador y corrector sobre cartillas. 2018


Dutch family. Postal intervenida y mesa pintada. 2018

ATLAS. Libro calado. 2018

Doorsnede. Libros y mesa calados. 2018

Bjilmar. Libro y mesa calados. 2018

The place between words. Enciclopedia calada y mesa. 480x60. 2018


LEARRIVING. Alfombra recortada. 80x120 cms. 2018BRADWOLFF PROJECTS presents
luis hernández mellizo
the place between words

opening 8 april 16.00 - 18.00 hrs the exhibition runs until 5 may 2018

Luis Hernández Mellizo [Bogotá, Colombia, 1978] is the new artist in residence at the BijlmAIR studio, the residency program of CBK Zuidoost in collaboration with Bradwolff Projects and Stedelijk Museum. Artists in the residency must integrate ‘Amsterdam Zuidoost’ into their art project in some shape or form, thereby building a relationship with the area.
Mellizo has chosen to reflect on the backgrounds and places that the people in the Bijlmer neighbourhood come from. This appropriately follows on from his on-going project about cultural identities and social discourses within various cities, aiming to establish connections between the work of the artist and the working class.
The title of the artist’s solo exhibition at Bradwolff Projects, ‘The Place Between Words’, refers to his exploration of cultural identities within the Bijlmer and his endeavour to distinguish something that cannot in fact be written, spoken or translated. Mellizo’s project seeks to portray a social landscape through his own experience of coexisting in the midst of the multicultural area, where he is caught between being a tourist and a newcomer.
By asking a series of questions about places, languages and words, Mellizo attempts to find a common ground in the middle of a diversity of experiences, memories and coexistences within the Bijlmer. With these questions, he encourages people in the Bijlmer to contemplate on their position in society and their own background. The artist takes this exploration of identities further by searching inside dictionaries and atlases for the words that have been written, either highlighting or physically removing material from the books, and as a result, creating another kind of language. His meticulousness in deconstructing these ‘books’ accentuates this ‘place’ that lies between the words.
The work of Mellizo is moulded around experiences and understandings of different cultures. He examines, researches and compiles information, whilst reflecting on his own situation as an artist in society. The artist’s projects tend to be characterized through the use of simple materials, such as books, newspapers, souvenirs and other mundane objects, in order to explore the meanings around cultures, societies, languages and arts. For this specific exhibition, Mellizo searches for meanings of the value of words, using books in relation to his own experience of living in Amsterdam and the diverse cultural identities that surround him.
Luis Hernández Mellizo studied Visual and Plastic Arts at the National University of Colombia in Bogotá and at the National University of the Arts in Buenos Aires. Since then, he has participated in numerous group and individual exhibitions in various cities across Central and South America, as well as internationally. Dividing his time between Bogotá and Buenos Aires, Mellizo is able to work independently and flexibly, whilst being a coordinator of La Mancha, a relay project between artists to make temporary interventions in LPEP, an art house in Buenos Aires. Galería Nueveochenta, Bogotá, represents him.
BRADWOLFF PROJECTS presenteert
luis hernández mellizo
the place between words

opening 8 april 16.00 - 18.00 uur tentoonstelling loopt t/m 5 mei 2018

Luis Hernández Mellizo (Bogotá, Colombia, 1978) is de nieuwe kunstenaar van het BijlmAIR residentieprogramma van CBK Zuidoost in samenwerking met Bradwolff Projects en het Stedelijk Museum. Alle BijlmAIR kunstenaars integreren op de een of andere manier ‘Amsterdam Zuidoost’ in hun kunstprojecten vanuit een door hen geformuleerde relatie met het gebied.Mellizo heeft ervoor gekozen om te reflecteren op de achtergronden en plaatsen waar de mensen in de Bijlmer vandaan komen. Dit werk sluit aan bij zijn lopende project over culturele identiteiten en sociale discoursen in verschillende steden, gericht op het leggen van verbindingen tussen zijn werk en een arbeidersklasse.
De titel van Mellizo’s solotentoonstelling, ‘The Place Between Words’, bij Bradwolff Projects, verwijst naar zijn verkenningen van culturele identiteiten binnen de Bijlmer en zijn streven om ‘iets’ te differentiëren dat eigenlijk niet geschreven, gesproken of vertaald kan worden. Mellizo’s project probeert een sociaal landschap te portretteren. Hij doet dit door zijn eigen ervaringen te visualiseren van naast elkaar bestaan, in het midden van dit multiculturele gebied, waarbij hij Amsterdam(-Zuidoost) ervaart zowel als toerist en als nieuwkomer. Voor deze tentoonstelling visualiseert Mellizo zijn eigen ervaring van zijn leven in Amsterdam en de diverse culturele identiteiten die hem omringen.
Door een reeks vragen te stellen over plaatsen, talen en woorden streeft Mellizo ernaar een gemeenschappelijke basis te vinden te midden van een diversiteit aan ervaringen, herinneringen en het naast elkaar leven binnen de Bijlmer. Met deze vragen moedigt hij mensen in de Bijlmer aan om na te denken over hun positie in de samenleving en hun eigen achtergrond. Mellizo onderzoekt deze verkenning van identiteiten verder in (woorden)boeken en atlassen door te zoeken naar woorden die zijn geschreven, of gemarkeerd: door zijn ingrepen creëert hij een nieuwe visuele taal. Zijn nauwgezetheid bij het deconstrueren van deze ‘taalconstructies’ benadrukt deze ‘plek’ die tussen de woorden ligt.
Luis Hernández Mellizo studeerde beeldende kunsten aan de Nationale Universiteit van Colombia in Bogotá en aan de Nationale Universiteit voor de Kunsten in Buenos Aires. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan tal van groeps- en individuele exposities in diverse steden in Latijns-Amerika en ook internationaal. Mellizo verdeelt zijn tijd tussen Bogotá en Buenos Aires en is in staat om onafhankelijk en flexibel te werken. Hij is coördinator van La Mancha, een estafetteproject van kunstenaars om tijdelijke interventies te doen in LPEP, een kunsthuis in Buenos Aires. Hij wordt vertegenwoordigd door Galería Nueveochenta, Bogotá.

oetewalerstraat 73 1093 md amsterdam
open donderdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

[tijdens expositie] en volgens afspraakcontact +31[0]6.51399954 info@burobradwolff.nl